KYKY TECHNOLOGY CO., LTD.

과학 기기 혁신

일류기업으로의 발전

KYKY TECHNOLOGY CO., LTD. 연락처 정보

인증
중국 KYKY TECHNOLOGY CO., LTD. 인증
중국 KYKY TECHNOLOGY CO., LTD. 인증
제가 지금 온라인 채팅 해요

KYKY TECHNOLOGY CO., LTD.

주소 : No. 13 Zhongguancun Bei er tiao, Haidian District, Beijing,100190
공장 주소 : #2, 두 번째 뉴 스트리트, 베이징 국제 정보 공원, 혜룡관, 창핑 구, 베이징 102206
근무 시간 : 8:30-17:30(북경 시간)
비지니스 전화 : 86-010-82548198(근무 시간)   
팩스 : 86-010-62564613
연락처 :
회사에 직접 문의 보내기
(0 / 3000)

담당자 : Mr. Wang Chao
비지니스 전화 : 86-10-82548198, 82548271
이메일 : wangchao@kyky.com.cn
담당자 : Mr. Shawn Liu
비지니스 전화 : 86-10-82548271
이메일 : liuguolei@kyky.com.cn
연락처 세부 사항
KYKY TECHNOLOGY CO., LTD.

담당자: Mr. Wang Chao

전화 번호: 86-10-82548198, 82548271

팩스: 86-010-62564613

회사에 직접 문의 보내기 (0 / 3000)